ΤΑ ΙΔΡΩΜΕΝΑ ΑΛΩΝΙΑ - Παραδοσιακή πάλη με λάδι

Η παραδοσιακή πάλη είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα πανηγύρια. Εκεί ο επισκέπτης μπορεί να συναντήσει τους τελευταίους παραδοσιακούς παλαιστές, τους “πεχλιβάνηδες”. Οι αθλητές, πριν ξεκινήσουν τον αγώνα, φορούν το λεγόμενο “κιουσπέτι” ή “κισπέτι”, ένα παντελόνι μέχρι τα γόνατα, φτιαγμένο από κατεργασμένο δέρμα κατσικιού, ενώ αλείφουν όλο τους το σώμα με λάδι. Η είσοδος των αθλητών στο “αλώνι” (αγωνιστικό χώρο) γίνεται με εντυπωσιακό τρόπο, με χτυπήματα των χεριών στα γόνατα και άλλα “τσαλίμια”. Καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων ακούγεται ο ήχος του ζουρνά και του νταουλιού, που δε θα σταματήσει παρά μόνο τη στιγμή της ανάδειξης του μεγάλου νικητή.