Η Βάπτιση του Κωνσταντίνου.
Ο Κωνσταντίνος βαπτίσθηκε τις 8 Ιουλίου 2018.
Η Δήμητρα και ο Τριαντάφυλλος επέλεξαν για τη Βάπτιση του μικρού Κωνσταντίνου
το παρεκκλήσιο του Αγίου Βασιλείου στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης.
Ακολουθούν οι αγαπημένες μου φωτογραφίες από την βάπτιση του.